Wklej adres wpisu (mirkoblog):


Zaznacz grupy użytkowników, które chcesz wykluczyć z losowania

Podaj nicki użytkowników oddzielone przecinkiem, których chcesz dodać lub zwiększyć szansę

LUB

Podaj nicki użytkowników oddzielone przecinkiem, których chcesz usunąć z losowania

LUB
Jesteś autorem wpisu i chcesz przeprowadzić ostateczne losowanie?


Uff już koniec, a teraz
Ilu mireczków ma wygrać?(Zweryfikowani autorzy mają w tym kroku możliwość zaplanowania automatycznego losowania)
Lub zaplanuj losowanie automatyczne:
Czas serwera: 15:44:49